Søgne Ungdomslag
Om laget
Lagshuset
Barnediskotek
Dans
Teater
Saumarlaget
Kino
Diskotek
Mandagsklubb
Andre aktiviteter

FORSIDEN


KONTAKTSKJEMA


 
 

Dans i laget


Søgne Ungdomslag har i over 40 år drevet med dansekurs på Heimklang. Leikarringen, barnekurs, dans for funksjonshemmede, kurs i sving, tango og salsa. Alt har vært danset på Heimklang.

Laget har arrangert dansekurs hver høst og hver vår. Ulike typer kurs har vært prøvd, men alltid har de tradisjonelle leik og gammeldanskursene vært gjennomført både for barn og voksne.

Kurs for barn:
Bitteringen er for barn fra 4 - 6 år.
Barneringen er for barn over 6 år.
Barna lærer sangdanser og sangleik, tradisjonell folkedans og nye danseformer mv.

Kurs for ungdom og voksne:
Grunnkurs dans.
Videregående dans.
Alle lærer å danse vals, reinlender og polka. I tillegg læres andre varianter av disse dansene som tradisjonelle norske folkedanser.

Kurs for funksjonshemmede:
De funksjonshemmede danser sammen med en hjelper sangdanser og musikkdanser av variert karakter.

Andre dansekurs:
Det arrangeres enkeltkurs i sving, tango, salsa, linedance osv med jevne mellomrom.
Ref: hoh (07.02.05)
 

Søgne Ungdomslag og Heimklang, med mange aktiviteter for barn, ungdom og voksne.
Hos oss er du hjertelig velkommen!
Opplysninger og informasjon om lagets aktiviteter gis på telefon 48 27 11 84.


Publiseringsverktøy: WebTiger - Levert av WebBusiness AS © 2019